top of page

The Jamm Academy

Pathoekeweg 34c

8000 Brugge

dirk@thejamm.be


Tel: 0477 798 777

 

 

contact en inschrijvingen

Dank voor je bericht!

PRIVACYVERKLARING

Doordat u gebruik maakt van de diensten van The Jamm Academy en/of u zelf uw gegevens aan The Jamm Academy verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website, kan The Jamm Academy, Pathoekeweg 34C, 8000 Brugge BE0791033020 persoonsgegevens over u verwerken. The Jamm Academy kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres

WAAROM THE JAMM ACADEMY GEGEVENS NODIG HEEFT

The Jamm Academy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of elektronisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. The Jamm Academy verwerkt uw persoonsgegevens om U telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan The Jamm Academy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een onderling gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG EN WAAR THE JAMM ACADEMY GEGEVENS BEWAART

The Jamm Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen - waarvoor uw gegevens worden verzameld - te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in programma welke gebruikt wordt voor de dagelijkse administratie.

DELEN MET ANDEREN

The Jamm Academy verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien nodig voor de uitvoering van de onderlinge overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden geen gegevens aan derden doorgegeven zonder uw voorafgaandelijke goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van The Jamm Academy worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden die worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dirk@thejamm.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. The Jamm Academy zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

The Jamm Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van The Jamm Academy worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Jamm Academy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Jamm Academy op The Jamm Academy Pathoekeweg 34C 8000 Brugge.

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page